Vrijwaringsclausule


Door gebruik te maken van de informatie verkregen van de website Regiokracht.nl of haar nevensites of nevendiensten, zoals nieuwsbrief, banners of welke vorm van uiting en communicatie dan ook, gaat u akkoord met deze voorwaarden en vrijwaringsclausule van Stichting Regiokracht. Regiokracht zal zich maximaal inspannen om klachten op te lossen.

Regiokracht is niet verantwoordelijk voor de website’s, producten en diensten van bedrijven en externe organisaties waar naar verwezen wordt door Regiokracht.

Regiokracht geeft geen enkele garantie inzake de juistheid of de volledigheid, of het bijgewerkt zijn van informatie op Regiokracht websites en de websites van bedrijven of externe organisaties waarnaar verwezen wordt en accepteert geen aansprakelijkheid hieromtrent.