Informatie over Regiokracht


Informatie over stichting Regiokracht

Wat is Regiokracht?

Regiokracht is een platform met als missie mensen, organisaties en ondernemers binnen de regio met elkaar verbinden om zo de regio krachtiger te maken. Dat doet Regiokracht door een wederzijds belang te benoemen en op basis hiervan de belanghebbenden met elkaar verbinden.

Visie

De eigen regionale samenleving wordt steeds dynamischer, globaler, internationaler en meer open. Diverse (digitale) ontwikkeling in de wereld en samenleving bieden mensen en bedrijven nieuwe kansen. De keerzijde is echter dat de regiofunctie op tal van gebieden onder druk staat en de regiobinding verslapt met allerlei (ongewenste) gevolgen op termijn.

Missie

Een natuurlijk verbindend platform in de regio ontwikkelen en onderhouden op basis van wederzijdse belangen en wederkerig (financieel) voordeel.

Vergezicht

NB het platform leent zich er voor om in de toekomst ook verbinding te creëren op basis van andere belangen zoals het sociale, zorg en ontwikkeling. Tot die tijd is het de strategie om de verbinding realiseren op basis van een concreet financieel voordeel en het stimuleren van de bewustwording dat de eigen regio belangrijk is.

Strategie

Het bieden van een eenduidig en transparant voordeelconcept voor mensen en organisaties in de regio met als resultaat voordeel voor alle deelnemers en per saldo een krachtiger regio.

De mensen worden op basis van hun rol als vrijwilliger, ondernemer, werknemer, verenigingslid betrokken in het concept en krijgen voordeel of korting bij lokale ondernemer-winkels en lokale horeca ondernemers. Het voordeel voor de ondernemer is vaste en loyale klandizie van de mensen uit de regio. Bestedingen die gegeven de ontwikkelingen anders steeds meer zouden wegvloeien. Het voordeel voor werknemer is een beloning voor zijn/haar regioloyaliteit. Het voordeel voor de vrijwilliger is een beloning voor zijn/haar inspanningen in regio, etc.

filosofie

Regiokracht is daarmee ook een betekenisvolle tegenkracht ten aanzien van de genoemde globale ontwikkeling. Alle mensen en bedrijven in de regio zijn hierbij gebaad. Door het Regiokracht platform wordt men zich hier meer van bewust en is er ook een financiële prikkel om hier binnen de regio naar te handelen.

Geschiedenis

Regiokracht is voortgekomen uit de Hoornse PersoneelsFederatie met een oorsprong in 1953. Sinds 2013 is het regio initiatief actief onder de naam Regiokracht en heeft het de missie en de strategie verder aangepast op basis van nieuwe schaarse waarden in de regio

Samenwerking

Samen gaan we voor een krachtige regio en een voordeel op basis van wederzijdse belangen.

Regiokracht werkt bij het realiseren van de doelstellingen onder andere samen met Vrijwilligerspunt, lokale gemeenten en vele ondernemers en organisaties.

Wilt u zich aansluiten als deelnemer bijvoorbeeld als partner, ondernemer of als kaarthouder van Regiokracht laat het ons dan weten en stuur ons een bericht.